Tjänster

Vi har möjlighet att tillhandahålla arbetsledare och interimschefer inom socialtjänsten.

Vi arbetar aktivt med att handleda socionomer i sina vardagliga arbetsuppgifter.


Handledning underlättar och förbättrar kvalitetsarbetet och rättssäkerheten för handläggarna. Som socialhandläggare kan man behöva stöd i sitt vardagliga arbete att strukturera och få ärendeprocessen i rätt riktning.

Arbetsledare och interimschefer kan snabbt hjälpa till i komplexa ärenden med sin specialkunskap inom verksamheten.