Personliga

Socionombyrå Stockholm har som värdegrund ordet ”tillsammans”. Det ligger till grund allt vi gör och vi vill att våra kunder och personal känner till vår grundsyn om alla människors lika värde och rättvisa förhållanden. Vi värdesätter närvaro och det personliga och har tid att lyssna, det ger uttryck för vår kredibilitet, inte bara i vårt samarbete med våra kunder utan även bland våra konsulter och kandidater.